Rendkívüli közgyűlést tart a 4iG Nyrt. november 25-én

Rendkívüli közgyűlést tart a 4iG Nyrt. november 25-én

A Közgyűlés napirendi pontjai:

  1. Döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepének a felvételéről.
  2. Döntés a Társaság egyes vezető tisztségviselőinek személyében bekövetkező változásokról, az érintett személyek által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint szükség szerint új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.
  3. Döntés a Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező változásokról, valamint szükség szerint új Felügyelőbizottsági tag(ok) és új Auditbizottsági tag(ok) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.
  4. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén, 09:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírásminta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni.

Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, a szavazati jog mértéke minden
részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a részvények
névértékének minden 20,-Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesíti.

Domain regisztrálás